Tag: Facade

Laravel 5 – Ładowanie ServiceProvider w zależności od .env

Łukasz Piotrowski Komentarzy 0

W trakcie naszej pracy napotkamy na różne sytuacje w których potrzebujemy zarejestrować jakiś Service Provider tylko w środowisku developerskim.
Możemy dodać odpowiednie wpisy w config/app.php ale w przypadku braku na wersji produkcyjnej dostaniemy błąd.
Taka sytuacja może dotyczyć paczek zainstalowanych z sekcji require-dev plikucomposer.json.

Rozwiązanie bardzo proste i eleganckie które zaoszczędzi nam czasu i kłopotu.


Kategorie: Laravel

Laravel 4 i 5 Facade Code completion (Update)

Łukasz Piotrowski Komentarzy 0

Nowi użytkownicy Laravel4 mają przeważnie problem ze sowim IDE, ponieważ L4 posiada Aliasy dla typowych Fasad np. Route::, Form:: itp.

Niestety po wpisaniu Route:: nie ukażą nam się dostępne metody. Aby temu zaradzić został stworzony generator który to tworzy plik php z metodami dost. w frameworku.

Do pobrania z GH: https://github.com/barryvdh/laravel-ide-helper
lub już skompilowany plik przez autora: _ide_helper.php

Plik należy umieścić w katalogu naszego projektu i pozwolić IDE aby zeskanowało go.
Od tego momentu mamy dostępne rozszerzenie metod statycznych typu Route:: itp.

Update 02-2015

Wraz z publikacją Laravel 5 wtyczka doczekała się działającej wersji. Już teraz można generować plik helpera pod L5.
Jeżeli zainstalujemy paczkę doctrine/dbl to uzyskamy możliwość utworzenia komentarzy w Modelach z nazwami dostępnych pól w BD oraz Mutatorach, Akcesorach i innych dobrociach.
Przykładowy komentarz wygląda tak:

/**
 * App\User
 *
 * @property integer $id 
 * @property string $name 
 * @property string $email 
 * @property string $password 
 * @property string $remember_token 
 * @property \Carbon\Carbon $created_at 
 * @property \Carbon\Carbon $updated_at 
 * @method static \Illuminate\Database\Query\Builder|\App\User whereId($value)
 * @method static \Illuminate\Database\Query\Builder|\App\User whereName($value)
 * @method static \Illuminate\Database\Query\Builder|\App\User whereEmail($value)
 * @method static \Illuminate\Database\Query\Builder|\App\User wherePassword($value)
 * @method static \Illuminate\Database\Query\Builder|\App\User whereRememberToken($value)
 * @method static \Illuminate\Database\Query\Builder|\App\User whereCreatedAt($value)
 * @method static \Illuminate\Database\Query\Builder|\App\User whereUpdatedAt($value)
 */

Kategorie: Laravel
Top