Tag: apt-get

dig: command not found

Łukasz Piotrowski Komentarzy 0

Taki komunikat może nas spotkać podczas próby wywołania polecenia dig

Inny spotykany komunikat:

bash: /usr/bin/dig: Nie ma takiego pliku ani katalogu

Jaka jest na to rada? Bardzo prosta.
W systemie Debian i podobne wystarczy wydać polecenie:

apt-get install dnsutils

i voila… Działa.

Dig jest poleceniem pozwalającym podgląd rekordów DNS dla wybranego hosta lub IP a także wiele wiele innych. Przydatne dla administratorów.


Kategorie: Linux
Top