rsync – przyrostowy backup v.1.1

Łukasz Piotrowski Komentarzy 0

  Witajcie.

  Jakiś czas temu publikowałem prosty skrypt do robienia backupu przyrostowego za pomocą rsycn.
  Dziś z potrzeby i nudy postanowiłem udoskonalić trochę poprzednią wersję.


  Changelog

  v.1.1
  – Wyszukiwanie najnowszego backupu do różnicowej kopii
  – Zmiana sposobu usuwania starych kopii

  v.1.0
  – Pierwsza wersja

  Opis

  Skrypt ma za zadanie tworzenie kopii przyrostowej za pomocą rsync z dowolnego miejsca (zdalnie, lokalnie oraz inne które obsługuje rsync)
  Dodatkowo mamy możliwość określania Źródła, Celu, Ilość przechowywanych kopii.

  Do poprawnego działania wymagany jest system Linux/Mac oraz program sudo

  Kod źródłowy

  #!/bin/sh
   
  # Katalog Docelowy (bez ostatniego /)
  BACKUP_DIR=/mnt/backup_vpslpiot
   
  # Katalog źródłowy
  [email protected]:/
   
  # Ilość przechowywanych kopii (1 kopia dziennie)
  NUM_BACKUP=4
   
   
  # Jeżeli nie ma katalogu dla kopii to go tworzymy
  if [ ! -d $BACKUP_DIR ]
  then
      mkdir -p $BACKUP_DIR
  fi
   
  # Wywalamy najstarszy backup
  COUNT=0
  for i in $(find "$BACKUP_DIR" -maxdepth 1 -type d | sort -Vr); 
  do
    if [ "$i" != "$BACKUP_DIR" ]
    then
      COUNT=`expr $COUNT + 1`
      
      if [ $COUNT -gt $NUM_BACKUP ]
      then
        echo "Deleting: $i"
        sudo rm -rf "$i"
      fi
    fi
  done
   
  # Pobieramy ostatni katalog backupu
  i=1
  while [ $i -le 30 ];
  do
    #statements
    LAST_BACKUP=$(date -I -d "$i day ago")
    
    if [ -d $BACKUP_DIR/$LAST_BACKUP ]
    then
      echo "Found newst backup: $LAST_BACKUP"
      break
    fi
    i=`expr $i + 1`
  done
  
  # echo "$LAST_BACKUP"
  
  CURRENT_BACKUP=$(date -I)
  IGNORE_DIR='--exclude=/dev --exclude=/proc --exclude=/tmp --exclude=/sys' 
  
  echo "sudo rsync -avh --progress $IGNORE_DIR --link-dest=$BACKUP_DIR/$LAST_BACKUP $SOURCE_DIR $BACKUP_DIR/$CURRENT_BACKUP"
  notify-send 'Start make Backup'
  
  sudo rsync -ah $IGNORE_DIR --link-dest=$BACKUP_DIR/$LAST_BACKUP $SOURCE_DIR $BACKUP_DIR/$CURRENT_BACKUP
  
  notify-send 'End make Backup'
  Top