Przechwytywanie poczty z MailCatcher w PHP

Łukasz Piotrowski Komentarzy 0

  MailCatcher to mały serwer SMTP który po skonfigurowaniu naszych skryptów bądź PHP będzie przechwytywał wszystkie wysyłane mejle.

  Dzięki wbudowanemu interfejsowi Web będziemy mogli przeglądać je bezpośrednio w przeglądarce.


  Instalacja

  Instalacja jest banalna. Potrzebujemy do tego zainstalowany Ruby.

  W konsoli wydajemy polecenie

  gem install mailcatcher

  Uruchamianie

  Aby uruchomić wystarczy wpisać:

  mailcatcher

  Interfejs Web mamy dostępny pod adresem: http://localhost:1080

  Konfiguracja PHP

  Tutaj sprawa równie prosta. W php.ini odszukujemy i zamieniamy na:

  sendmail_path = /usr/bin/env catchmail -f some@from.address

  lub w pliku .htaccess

  php_admin_value sendmail_path "/usr/bin/env catchmail -f some@from.address"

  Konfiguracja w Vagrant

  Jeśli używamy Vagrant do naszej pracy to musimy wykonać kilka dodatkowych kroków aby móc cieszyć się interfejsem na Host.

  1. Przekierowujemy port 1080 na naszą maszynę (u mnie wystarczyło dodać w Vagrant)

   config.vm.network "forwarded_port", guest: 1080, host: 10800
  2. Uruchamiając mailcatcher dodajemy parametr --ip

   mailcatcher --ip=0.0.0.0

   Dzięki temu serwer nasłuchuje nie tylko lokalnie.

  Podsumowanie

  MailCatcher to świetne narzędzie które bardzo ułatwia nam testowanie naszego systemu wysyłki email.

  Jeśli mamy możliwość to możemy skorzystać np. z zew. serwisu np. MailTrap.io

  Oficjalna strona projektu: MailCatcher

  Top