PHP7 - Spaceship operator "<=>"

Łukasz Piotrowski Komentarzy 0

  Spaceship operator to nowy twór dodany w PHP7.

  Działanie

  Jest to operator porównania zwracający -1, 0, 1:

  <?php
  
  $a = 1;
  $b = 2;
  echo $a <=> $b; // -1
  
  $a = 2;
  echo $a <=> $b; // 0
  
  $a = 3;
  echo $a <=> $b; // 1

  Zastosowanie

  Głównym i chyba najczęstszym miejscem w którym go użyjemy jest funkcja usort():

  <?php
  
  // Standardowe użycie usort()
  $a = [1,4,7,3,2,6,7];
  usort($a, function($a, $b){
    if ($a == $b) {
      return 0;
    }
    return ($a < $b) ? -1 : 1;
  });
  
  // Spaceship operator
  $a = [1,4,7,3,2,6,7];
  usort($a, function($a, $b){
    return $a <=> $b;
  });

  Czy ma inne zastosowanie? Pewnie tak, ale jeszcze nie spotkałem potrzeby. Więc jeśli ktoś ma jakieś ciekawe przykłady to zapraszam do kontaktu i uzupełnienia treści.

  Więcej na: php.net operators

  Top