PHP7 - Grupowanie namespace "use"

Łukasz Piotrowski Komentarzy 0

  Wiele razy spotkaliśmy się z gdy w naszym pliku deklaracja use rozrastała się do dość sporych rozmiarów. Wtedy całość przypominała coś takiego:

  <?php
  
  namespace Procest\Command;
  
  use Project\Commnad\Builder;
  use Project\Commnad\Client;
  use Project\Commnad\Server;
  use Project\Controller\Services\Client1;
  use Project\Controller\Services\Client2;
  use Project\Controller\Services\Client3;

  PHP7 ma na to radę...


  Grupowanie deklaracji use

  W PHP7 oddano nam do użytku możliwość pogrupowania naszych deklaracji use w bardziej przyjaznej formie.

  Powyższy przykład możemy zapisać w uproszczonej formie:

  <?php
  
  namespace Procest\Command;
  
  use Project\Commnad\{Builder, Client, Server};
  use Project\Controller\Services\{Client1, Client2, Client3};

  Zapis jak widać skrócił nam się znacząco. Ale czy czytelniej? To już kwestia indywidualna biorąc pod uwagę że obecne IDE radzą sobie z zwijaniem całych deklaracji use tak jak komentarze.

  Ograniczenia

  Niestety nie możemy stosować wielokrotnego grupowania, czyli taki przykład i inne potworki nie zadziałają:

  <?php
  
  namespace Procest\Command;
  
  use Project\{Commnad, CommnadCustom}\{Builder, Client, Server};

  Inne artykuły

  Top