PHP7 - Anonymous Class

Łukasz Piotrowski Komentarzy 0

  PHP5 przyniosło nam w swojej rewolucji względem starego poczciwego funkcje anonimowe.

  W wielkim skrócie to możliwość zadeklarowania funkcji bez nazwy i przypisanie i np. przypisanie jej do zmiennej.

  Anonymous Class działają na podobnej zasadzie. A do czego nam to? Zaraz się przekonacie...


  Podstawy

  Anonimową klasę możemy zadeklarować np. tak:

  <?php
  $newClass = new class {
    function showMessage($message) {
      echo $message;
    }
  }
  
  $newClass->showMessage('test');
  // test

  Do czego nam się to może przydać? Np. do testowania naszej aplikacji. Innym przykładem może być użycie przy przekazywaniu jako zależności np. do klasy Loggera.

  Jednak należy pamiętać, że jeśli zaistnieje przypadek który będzie potrzebował kolejną identyczną klasę, należy wydzielić ją do zwyczajnej.

  Inne artykuły

  Top