PHP Parser Error Handler

Łukasz Piotrowski Komentarzy 0

  Wiele ludzi żyje w przekonaniu że Parser Error nie da się złapać. Bo niby jak? Oto bardzo prosty przepis.

  Tworzymy plik np. globalErrorHandler.php a w nim:

  register_shutdown_function("shutdownHandler");
  function shutdownHandler()
  {
    $lasterror = error_get_last();
    switch ($lasterror['type'])
    {
      case E_ERROR:
      case E_CORE_ERROR:
      case E_COMPILE_ERROR:
      case E_USER_ERROR:
      case E_RECOVERABLE_ERROR:
      case E_CORE_WARNING:
      case E_COMPILE_WARNING:
      case E_PARSE:
        $error = "[SHUTDOWN] lvl:" . $lasterror['type'] . " | msg:" . $lasterror['message'] . " | file:" . $lasterror['file'] . " | ln:" . $lasterror['line'];
        die($error);
    }
  }

  Obsługę błędów możemy oczywiście dowolnie modyfikować, włącznie z wysłaniem maila do siebie.

  Aby to zadziałało dodajemy do php.ini do zmiennej auto_prepend_fileścieżkę bezwzględną do naszego pliku.
  Jeśli nie mamy dostępu bezpośrednio/pośrednio do php.ini to możemy włączyć to w .htaccess podając
  php_value auto_prepend_file "adres/do/pliku.php

  Koniec. Od teraz mamy obsługę błedów m.in. Parser Error.


  Top