Laravel - Połączenie z Redis przez Unix Sock

Łukasz Piotrowski Komentarzy 0

  Laravel umożliwia nam używanie Redis jako Cache Driver oraz Session Driver.
  Jednakże domyslne ustawienia sprawiają że Laravel próbuje połączyć się z Redis poprzez TCP.
  Aby móc połączyć się z Redis poprzez Unix Sock należy zmodyfikować konfigurację.


  Zmieniamy ustawienia

  Aby zmusić Laravel do połączenia się przez Sock musimy edytować plik /config/database.php

  Odnajdujemy:

    'redis' => [
  
      'cluster' => false,
  
      'default' => [
        'host'   => '127.0.0.1',
        'port'   => 6379,
        'database' => 0,
      ],
  
    ],

  i zamieniamy na:

    'redis' => [
  
      'cluster' => false,
  
      'default' => [
        'scheme'   => 'unix',
        'path'   => '/var/run/redis/redis.sock',
        'database' => 0,
      ],
  
    ],

  Dzięki temu mamy możliwość używania Redis za pomocą Unix Sock. Oczywiście należy dopasować ścieżki do swoich serwerów.

  Inne artykuły

  Top