Laravel Lumen Rotue wildcard

Łukasz Piotrowski Komentarzy 0

  W dokumentacji Laravela oraz Lumen na próżno szukać sposobu na zastosowanie wildcard dla naszego routingu. Wyobraźmy sobie że chcemy przekazać dowolną ilość parametrów.
  Zamiast tworzyć potworki składające się z xx parametrów opcjonalnych możemy sobie pomóc.


  Lumen Wildcard

  Aby w Lumen utworzyć wildcard musimy utworzyć dość prosty Route:

  $app->get('/{any:.*}', function($any){
    dd($any);
  });

  Dzięki temu wpisując adres: http://domain.pl/param1/param2/param3/param4
  dostaniemy w odpowiedzi: param1/param2/param3/param4

  Zastosowaliśmy tutaj regexp do parametru .* poprzedzony :

  Laravel 5 Wildcard

  Sytuacja jest analogiczna do Lumen z jednym wyjątkiem. Nie możemy użyć regexp ponieważ jest to tylko dostępne w Lumen.
  Zatem nasz Route będzie wyglądał tak:

  Route::get('/{any}', function($any){
    dd($any);
  })->where('any', '.*');

  Tutaj użyliśmy funkcji where()
  Wynik adresu będzie taki sam jak w Lumen.

  Podsumowanie

  W obu przypadkach użyłem funkcji anonimowych jako callback, ale można użyć normalnej składni Controller@method

  Inne artykuły

  Top