Laravel 5 Package Development – Jak zacząć?

Łukasz Piotrowski Komentarzy 0

  Wraz z wydaniem Laravel 5 zniknęła z artisana jedna przydatna komenda: workbench.
  To dzięki niej w 4 mogliśmy bardzo łatwo tworzyć paczki. A jak tego dokonać w wersji 5?
  Pokażę Wam dość prosty sposób.


  Przygotowania

  Wpierw musimy sobie pobrać najnowszą wersję Laravela:

  composer create-project laravel/laravel forPackages

  Gdy będziemy mieli nasze gotowe podstawowe środowisko pobieramy paczkę Workbench.

  W tym celu do pliku composer.json dodajemy:

  "illuminate/workbench": "dev-master"

  i robimy

  composer update

  Na końcu musimy utworzyć plik config/workbench.php

  <?php
  
  return [
    /*
    |--------------------------------------------------------------------------
    | Workbench Author Name
    |--------------------------------------------------------------------------
    |
    | When you create new packages via the Artisan "workbench" command your
    | name is needed to generate the composer.json file for your package.
    | You may specify it now so it is used for all of your workbenches.
    |
    */
    'name' => 'Imie Nazwisko',
    /*
    |--------------------------------------------------------------------------
    | Workbench Author E-Mail Address
    |--------------------------------------------------------------------------
    |
    | Like the option above, your e-mail address is used when generating new
    | workbench packages. The e-mail is placed in your composer.json file
    | automatically after the package is created by the workbench tool.
    |
    */
    'email' => 'adres@emai.pl',
  ];

  Tworzenie fundamentu

  Gdy mamy już potrzebne narzędzia tworzymy szkielet dla naszej paczki.
  W konsoli:

  php artisan workbench Pyton/TestPackage

  Przeważnie vendor to login z GitHub lub czegoś innego a package to nazwa naszej paczki.
  Utworzy nam się katalog /workbench

  workbench/
  └── pyton
    └── test-package
      ├── composer.json
      ├── composer.lock
      ├── phpunit.xml
      ├── src
      │  └── Pyton
      │    └── TestPackage
      │      └── TestPackageServiceProvider.php
      ├── tests
      └── vendor

  Przedostatnim krokiem jest edycja pliku composer.json w katalogu główny Laravel (nie tego w paczce)
  i dodanie do sekcj psr-4:

  "Pyton\\TestPackage\\": "workbench/pyton/test-package/src/Pyton/TestPackage"

  i na koniec zarejestrowanie naszego ServiceProvider w /config/app.php:

  'Pyton\TestPackage\TestPackageServiceProvider',

  Koniec

  To jest sposób znany z Laravel 4. Jeżeli chcecie to odpalając

  php artisan workbench --resources vendor/package

  utworzy się wam dodatkowa struktura katalogów na widoki, kontrolery itp.

  Oczywiście jak ktoś chce może samodzielnie utworzyć projekt composerem jako zależność dodając

  "illuminate/support": "5.0.*"

  jednak ww. sposób jest wygodniejszy moim zdaniem.

  To tyle. Życzę udanych paczek :)

  Top