Laravel 5 – Ładowanie ServiceProvider w zależności od .env

Łukasz Piotrowski Komentarzy 0

  W trakcie naszej pracy napotkamy na różne sytuacje w których potrzebujemy zarejestrować jakiś Service Provider tylko w środowisku developerskim.
  Możemy dodać odpowiednie wpisy w config/app.php ale w przypadku braku na wersji produkcyjnej dostaniemy błąd.
  Taka sytuacja może dotyczyć paczek zainstalowanych z sekcji require-dev plikucomposer.json.

  Rozwiązanie bardzo proste i eleganckie które zaoszczędzi nam czasu i kłopotu.


  composer.json

  Wpierw musimy mieć jakąś paczkę którą chcemy załadować lokalnie.
  Dodajemy do composer.json do sekcji require-dev np:

  "barryvdh/laravel-debugbar": "2.0.*@dev"

  i robimy composer update

  Tworzymy ServiceProvider

  Tworzymy ServiceProvider odpowiedzialny za warunkowe rejestrowanie:

  php artisan make:provider LocalEnviromentServiceProvider

  Ładujemy go w pliku config/app.php

  'App\Providers\LocalEnviromentServiceProvider',

  Rejestrowanie własnych Service Provider

  Na początku dodajemy pole gdzie będziemy trzymać nasz wpisy:

    /**
     * List of Local Enviroment Providers
     * @var array
     */
    protected $localProviders = [
      'Barryvdh\Debugbar\ServiceProvider',
    ];

  oraz metodę do ich rejestrowania:

    /**
     * Loda local service providers
     */
    protected function registerServiceProviders()
    {
      foreach ($this->localProviders as $provider)
      {
        $this->app->register($provider);
      }
    }

  a na końcu do metody boot() dodajemy wywołanie:

    /**
     * Bootstrap the application services.
     * @return void
     */
    public function boot()
    {
      if ($this->app->isLocal())
      {
        $this->registerServiceProviders();
      }
    }

  Inne środowiska

  Jeśli chcemy ładować nasze wpisy w innych środowiskach niż local to zmieniamy

  $this->app->isLocal()

  na

  $this->app['env'] == 'local'
  // Lub
  $this->app->environment() == 'local'

  Dzięki temu załadujemy w dowolnym środowisku.

  Rejestrujemy Aliasy

  Zostały nam jeszcze do zarejestrowania Aliasy. To już wymaga odrobinę bardzie wymyślnej metody ale do dzieła.

  Tworzymy pole do trzymania aliasów:

    /**
     * List of only Local Enviroment Facade Aliases
     * @var array
     */
    protected $facadeAliases = [
      'Debugbar' => 'Barryvdh\Debugbar\Facade',
    ];

  Oraz metodę:

    /**
     * Load additional Aliases
     * Base file Alias load is /config/app.php => aliases
     */
    public function registerFacadeAliases()
    {
      $loader = AliasLoader::getInstance();
      foreach ($this->facadeAliases as $alias => $facade)
      {
        $loader->alias($alias, $facade);
      }
    }

  i na koniec dodajemy do naszej metody boot() wywołanie:

  $this->registerFacadeAliases();

  Finalna wersja ServiceProvider

  <?php namespace App\Providers;
  
  use Illuminate\Foundation\AliasLoader;
  use Illuminate\Support\ServiceProvider;
  
  class LocalEnviromentServiceProvider extends ServiceProvider
  {
  
    /**
     * List of Local Enviroment Providers
     * @var array
     */
    protected $localProviders = [
      'Barryvdh\Debugbar\ServiceProvider',
    ];
  
    /**
     * List of only Local Enviroment Facade Aliases
     * @var array
     */
    protected $facadeAliases = [
      'Debugbar' => 'Barryvdh\Debugbar\Facade',
    ];
  
    /**
     * Bootstrap the application services.
     * @return void
     */
    public function boot()
    {
      if ($this->app->isLocal()) {
        $this->registerServiceProviders();
  
        $this->registerFacadeAliases();
      }
    }
  
    /**
     * Register the application services.
     * @return void
     */
    public function register()
    {
    }
  
    /**
     * Load additional Aliases
     * Base file Alias load is /config/app.php => aliases
     */
    public function registerFacadeAliases()
    {
      $loader = AliasLoader::getInstance();
      foreach ($this->facadeAliases as $alias => $facade) {
        $loader->alias($alias, $facade);
      }
    }
  
    /**
     * Loda local service providers
     */
    protected function registerServiceProviders()
    {
      foreach ($this->localProviders as $provider) {
        $this->app->register($provider);
      }
    }
  }
  Top