Laravel 5 Global Routing Package

Łukasz Piotrowski Komentarzy 0

  Witajcie.

  Dziś wrzucam Wam małą paczuszkę do przetestowania.
  Laravel 5 Global Routing to paczka pozwalająca na tworzenie kontrolerów i metod a potem proste odwołanie się do nich przez URL.
  Taki mechanizm działał w CakePHP.


  Instalacja

  Dodajemy zależność do composer.json:

  "require": {
    "pyton/global-routing": "dev-master"
  }

  lub poleceniem
  composer require pyton/global-routing

  Do pliku config/app.php jako ostatni wpis:

  'providers' => [  
    // …
  
    Pyton\GlobalRouting\GlobalRoutingServiceProvider::class,
  ],

  Jest to o tyle istotne że ServiceProvider rejestruje globalny route i dodanie go wcześniej może spowodować problemy z łapaniem innych url.

  Użycie

  Dostaliśmy do dyspozycji taki route:

  +--------+--------------------------------+----------------------------------+
  | Domain | Method             | URI               |
  +--------+--------------------------------+----------------------------------+
  |    | GET|HEAD|POST|PUT|PATCH|DELETE | {controller}/{action?}/{params?} |
  +--------+--------------------------------+----------------------------------+

  Przykładowy URL http://domain.pl/home/show/1 będzie zmapowany na taki kontroler:

  <?php
  
  namespace App\Http\Controllers;
  
  class HomeController extends Controller
  {
    public function showAction($id)
    {
      
    }
  }

  Zasady konwersji URL -> Controller

  Przy konwertowaniu URL na kontroler/metodę ustala się:
  {controller} – home -> HomeController (ucfirst + sufix "Controller")
  {action} – show -> showAction (lowercase + sufix "Action")

  Parametry są oddzielane / i może być ich dowolna ilość. Są mapowane w metodzie w kolejności ich występowania w URL.
  Przy mapowaniu parametrów nie są brane pod uwagę parametry bindowane w metodzie np:

  public function showAction($id, Request $reques, $id2, $id3)
  {
  }

  Request $request zostanie zastąpiony odpowiednim obiektem

  Podsumowanie

  Jest to pierwszy releas paczki, więc mogą się pojawiać jakieś błędy.
  Wszelkie uwagi są mile widziane.

  URL do GitHub: https://github.com/Pyton/GlobalRouting

  Inne artykuły

  Top