Git – Skrypt Bash do tworzenia patch z użyciem rsync

Łukasz Piotrowski Komentarzy 0

  Witajcie

  Dziś postanowiłem opublikować mały acz niezwykle przydatny skrypt Bash dzięki któremu tworzenie patchy do kopiowania jest niezwykle proste i przyjemne.


  Skrypt

  #!/bin/bash
  
  current_branch=$(git br --no-color | grep '\*' | sed 's/* //')
  echo -e "$(tput setaf 2)[II] == Aktualna gałąź: $(tput setaf 3)$current_branch$(tput sgr 0)";
  
  if [ ! -n "$3" ];
  then
    echo -e "$(tput setaf 2)[II] == Przełączam na gałąź: $(tput setaf 3)master$(tput sgr 0)";
   
    echo -e "$(tput setaf 4)"
   git co master
    echo -e "$(tput sgr 0)"
  fi;
  
  # Get 2 last tags if no $1 or $2 parameter
  OLD_IFS=$IFS
  IFS=$'\n'
    last_tags=( $(git tag | sort -V | tail -2) )
  IFS=$OLD_IFS
  
  
  tag_from=${last_tags[0]}
  if [ -n "$1" ];
  then
    tag_from="$1"
  fi;
  
  tag_to=${last_tags[1]}
  if [ -n "$2" ];
  then
    tag_to="$2"
  fi;
  
  echo -e "$(tput setaf 2)[II] == Wybrany przedział: $(tput setaf 3)$tag_from - $tag_to$(tput sgr 0)";
  
  echo -e "$(tput setaf 4)"
  git diff --name-only "$tag_from..$tag_to" | xargs -I {} rsync -R {} "path-$tag_to/"
  echo -e "$(tput sgr 0)"
  
  echo -e "$(tput setaf 2)[II] == Utowżono folder: $(tput setaf 3)path-$tag_to/$(tput sgr 0)";
  
  
  echo -e "$(tput setaf 2)[II] == Powrót do gałęzi: $(tput setaf 3)$current_branch$(tput sgr 0)";
  
  echo -e "$(tput setaf 4)"
  git co "$current_branch"
  echo -e "$(tput sgr 0)"

  Opis

  Skrypt wywołujemy z maksymalnie 3 parametrami:
  make_path.sh 1.0 1.2 1 gdzie:
  1.0 – Tag lub hash źródłowy
  1.2 – Tag lub hash docelowy
  1 – generowanie patch w obecnym branchu (domyślnie w master)

  Skrypt wywołany bez parametrów tworzy patch z 2 ostatnich tagów na gałęzi master.
  Jako wyjście skryptu generowany jest katalog o nazwie patch-tag z plikami zmodyfikowanymi pomiędzy wybranymi wersjami.

  Można pomijać parametry od końca (nie można pominąć np. tylko pierwszego)

  Przykładowe wywołanie

   $  u_path.sh 1.0.25 1.0.30
  
  [II] == Aktualna gałąź: dev
  [II] == Przełączam na gałąź: master
  
  Switched to branch 'master'
  Your branch is up-to-date with 'origin/master'.
  
  [II] == Wybrany przedział: 1.0.25 - 1.0.30
  [II] == Utowżono folder: path-1.0.30/
  [II] == Powrót do gałęzi: dev
  
  Switched to branch 'dev'
  Your branch is up-to-date with 'origin/dev'.
   $  u_path.sh
  
  [II] == Aktualna gałąź: dev
  [II] == Przełączam na gałąź: master
  
  Switched to branch 'master'
  Your branch is up-to-date with 'origin/master'.
  
  [II] == Wybrany przedział: 1.0.29 - 1.0.30
  [II] == Utowżono folder: path-1.0.30/
  [II] == Powrót do gałęzi: dev
  
  Switched to branch 'dev'
  Your branch is up-to-date with 'origin/dev'.
  Top