dig: command not found

Łukasz Piotrowski Komentarzy 0

  Taki komunikat może nas spotkać podczas próby wywołania polecenia dig

  Inny spotykany komunikat:

  bash: /usr/bin/dig: Nie ma takiego pliku ani katalogu

  Jaka jest na to rada? Bardzo prosta.
  W systemie Debian i podobne wystarczy wydać polecenie:

  apt-get install dnsutils

  i voila… Działa.

  Dig jest poleceniem pozwalającym podgląd rekordów DNS dla wybranego hosta lub IP a także wiele wiele innych. Przydatne dla administratorów.


  Inne artykuły

  Top