Laravel 5 - Device Detector Cache Proxy

Łukasz Piotrowski Komentarzy 0

  DeviceDetector jest narzędziem które na podstawie UserAgent wykrywa i zwraca nam przydatne informacje takie jak przeglądarka, system, urządzenie.

  Ciekawszą opcją jest możliwość wykrywania czy UserAgent jest Botem czy nie.

  Narzędzie ma możliwość używania Cache. Domyślnie wspierany jest doctrine/cache. Mamy też możliwość zaimplementowania własnego systemu cache. Aby to zrobić musimy zaimplementować interface DeviceDetector\Cache\Cache.

  Ja postanowiłem napisać bardzo proste Proxy które umożliwia nam użycie aktualnego systemu Cache które jest zaimplementowane w Laravel 5.


  Opis

  Klasa Proxy opiera się o aktualnie wybrany Cache Driver który możemy zdefiniować w pliku .env w zmiennej CACHE_DRIVER.

  Klasa domyślnie powinna być ulokowana w app/Proxy/DeviceDetectorCacheProxy.php

  Klasa

  <?php
  
  namespace App\Proxy;
  
  use DeviceDetector\Cache\Cache;
  
  /**
   * Class used as Proxy between Device Detector and Laravel system cache.
   *
   * Class DeviceDetectorCacheProxy
   * @package App\Proxy
   */
  class DeviceDetectorCacheProxy implements Cache
  {
    /** @var \Illuminate\Contracts\Cache\Repository|\Illuminate\Contracts\Cache\Store $driver */
    protected $driver;
  
    /**
     * DeviceDetectorCacheProxy constructor.
     *
     * @param null $driver Driver used in Laravel
     */
    public function __construct($driver = null)
    {
      $this->driver = app('cache')->driver($driver);
    }
  
    /**
     * Fetch item from Cache
     *
     * @param $id
     * @return mixed
     */
    public function fetch($id)
    {
      return $this->driver->get($id);
    }
  
    /**
     * Check is cache has $id.
     * @param $id
     */
    public function contains($id)
    {
      $this->driver->has($id);
    }
  
    /**
     * Save data to cache.
     *
     * @param $id
     * @param $data
     * @param int $lifeTime
     */
    public function save($id, $data, $lifeTime = 0)
    {
      $this->driver->add($id, $data, $lifeTime);
    }
  
    /**
     * Delete key from Cache
     *
     * @param $id
     */
    public function delete($id)
    {
      $this->driver->forget($id);
    }
  
    /**
     * Remove all data from cache
     */
    public function flushAll()
    {
      $this->driver->flush();
    }
  
    /**
     * Returns current used driver
     *
     * @return \Illuminate\Contracts\Cache\Repository|\Illuminate\Contracts\Cache\Store
     */
    public function getDriver()
    {
      return $this->driver;
    }
  }
  Top